THÔNG TIN THANH TOÁN

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Giáo dục và Thương mại cờ Hoàng Gia.

Số tài khoản: 0071000961878

Vietcombank Phòng giao dịch số 7 – Tp.Hồ Chí Minh

Hoặc

Chủ tài khoản: Quách Phương Minh

Số tài khoản: 19021020794011

Techcombank Bùi Thị Xuân – Tp.Hồ Chí Minh

Hoặc

Chủ tài khoản: Trương Công Tú

Số tài khoản: 0071003655992

Vietcombank Phòng giao dịch số 4 – Tp.Hồ Chí Minh