Availability

Quan sát bắt quân

Quyển bài tập giúp người mới học chơi tập luyện kỹ năng cơ bản nhất là bắt hơn quân đối phương.
40.000 VND
: Thêm vào giỏ

Đối với người mới tập chơi cờ, hai kỹ năng quan trọng nhất là quan sát bắt quân và chiếu bí một nước. Trong đó, việc bắt hơn quân chính là điều kiện cần thiết để giúp người chơi cờ tạo ưu thế quân số áp đảo, từ đó dễ dàng thực hiện được thế cờ chiếu bí. Rèn luyện được kỹ năng quan sát bắt quân cũng giúp người chơi tránh được việc bỏ quân vô nghĩa dẫn đến nhanh chóng thua cuộc. 

Hiểu được sự cần thiết rèn luyện kỹ năng bắt hơn quân từ khi mới học chơi của các học viên, các huấn luyện viên Trung tâm Cờ Hoàng Gia đã biên soạn quyển bài tập Quan sát  bắt  quân với  100 bài  tập  từ dễ đến  khó. Trung  tâm  Cờ Hoàng  Gia chúng tôi mong muốn người mới học chơi cờ sẽ có được kỹ năng quan trọng này nhằm nâng cao trình độ chơi cờ, bước đầu tiếp cận lối chơi chiến thuật.

Nội dung quyển bài tập:

  • Bắt quân Hậu - Hậu bắt quân
  • Bắt quân Xe - Xe bắt quân
  • Bắt quân Tượng - Tượng bắt quân
  • Bắt quân Mã - Mã bắt quân
  • Bắt quân chốt - chốt bắt quân
  • Vua bắt quân
  • Hỗn hợp

Sưu tầm và biên soạn: Huấn luyện viên Quốc gia Quách Phương Minh