Availability

Quân cờ vây đá cao cấp một mặt cong

Quân cờ vây cao cấp chất liệu đá, đổi màu xanh lục khi để dưới ánh sáng mặt trời.